Inski XC Trainer passar bäst till en dörr som har en öppning som är mellan 81 cm bred.

Vidare behöver djupet på dörröppningen vara mellan 12 och 18 cm för att maskinen ska sitta som bäst.

Dörrfodret bör helst sticka ut minst 1,5 cm från väggen.

Tillbaka till produktsidan